Historie knihovny

Nadcházející akce
 1. Odlož mobil v knihovně

  1. dubna 8:00 - 31. května 17:00
 2. Horalské hry

  1. června

Historie knihovny

Brzy po osvobození byla v Benešově n.Č. otevřena knihovna. Zpočátku měla název „Obecní knihovna“, později „Místní lidová knihovna“ a od roku 1970 „Středisková knihovna“ vedená profesionálním pracovníkem v plném pracovním úvazku.

Prvním knihovníkem byl učitel Jaroslav Sýkora. Po jeho přestěhování do Velešína  koncem 50.let  nastoupil jako knihovník Jiří Vlček, po něm  ještě několik dalších.

Od roku 1970 plní knihovna  funkci střediska knihovnických služeb pro přidružené knihovny Klení, Pohorská Ves, Líčov, Černé Údolí  pod názvem „Středisková knihovna“.Dle záznamů z té doby docházelo do knihovny 260 čtenářů, z toho 224 dětí do 15 let, vypůjčeno bylo 4.946  knih a knihovní fond obsahoval  4.378 svazků. Knihovník Otto Mörtl po několika měsících své činnosti odchází. Po něm nastupuje Jaroslava Drdová, kterou brzy vystřídá – opět jen na krátkou dobu – Eva Palečková – Jaklová.

V září 1972 nastupuje do funkce knihovnice Marie Augustinová, absolventka Střední zemědělské školy, obor ekonomika zemědělství. Odborné vzdělání pro práci knihovníka ukončené maturitou získala Marie Augustinová dálkovým studiem na Střední knihovnické škole v Praze v roce 1977.

Od roku 1961 je Středisková knihovna umístěna v renovovaném domě na náměstí. Zpočátku byla pro výpůjční činnost, tenkrát ještě Místní lidové knihovny (výpůjční doba čtyři hodiny jednou týdně) určena jedna místnost. V porovnání s pracovním prostředím dnešní knihovny ( r.1984) bylo tehdejší vybavení, velice skromné a nedostačující. O dva roky později došlo k rozšíření prostor o další dvě místnosti. Vedle půjčovny pro dospělé čtenáře vzniklo samostatné oddělení pro děti a mládež a půjčovna naučné literatury. V roce 1973 došlo ke generální opravě všech místností knihovny i kina a nutným stavebním úpravám. Knihovna se stěhovala do provizorních prostor a v roce 1974 se stěhovala zpět.

V roce 1975 byla knihovna vybavena dalším potřebným nábytkem. V porovnání s dosavadním stavem se vzhled interiéru knihovny velice zlepšil a tím i pracovní prostředí knihovníka. Byla provedena aktualizace knihovního fondu a zpracování fondu do katalogů (systematického a jmenného), vyčlenění cirkulačního fondu, budování příruční knihovny.

Během roku 1974 a 1975 byly všechny knihy postupně přebaleny do průsvitné PVC folie.

V roce 1975 docházelo do knihovny 374, z toho 191 čtenářů do 15 let a 72 čtenářů z řad mládeže do 30 let. Bylo dosaženo 16.342 výpůjček.

Vedle výpůjční činnosti se knihovna od samého začátku, tj. od roku 1973 zaměřovala i na kulturně výchovnou činnost formou besed, jak pro děti tak i pro dospělé, a výstav literatury. Po celou dobu až do roku 1983 suplovala knihovna Střediskové kulturní zařízení.

V roce 1976 získala knihovna v soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“ Čestné uznání Jihočeského krajského národního výboru a o dva roky později Čestné uznání Ministerstva kultury ČSR.

V roce 1978 byla knihovna rozšířena o další místnost, vybavena dalšími knihovnickými regály, výpůjčním pultem a znovu vybílena.

V roce 1980 získává knihovna „Štít ministerstva kultury České socialistické republiky“ a titul „Vzorná lidová knihovna“.

Během let došlo ke změnám v přidružených knihovnách. V roce 1980 byla otevřena pobočka v Klení, došlo ke zrušení knihovny v Černém Údolí a výpůjční činnost byla přenesena do PS Útvaru v Černém Údolí. Z Místní lidové knihovny Líčov byl stažen knihovní fond, knihovna je vedena jako pobočka a výpůjční činnost je zajišťována pomocí souborů knih jako v ostatních pobočkách.

V roce 1985 byla obnovena činnost knihovny v Pohorské Vsi, pobočka v Líčově byla umístěna do upravené zasedací síně Občanského výboru.

V roce 1986 byla knihovna přestěhována do prostoru bývalé služebny Policie.

V roce 1987 byl metodický obvod knihovny rozšířen o MLK Malonty, MLK Besednice a MLK Meziříčí. Za činnost na všech úsecích knihovnické práce obdržela Středisková knihovna v Benešově nad Černou Čestné uznání Jihočeského krajského národního výboru v soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“.

V roce 1991 se knihovna stěhuje zpět do budovy na náměstí (vedle kina) a v roce 1993 do dolní školní budovy (školní dílny). Po dalších dvou letech, v roce 1995 je knihovna opět stěhována, tentokrát ve stejné budově do II. patra.

Koncem roku 1997 rozpadl tzv. střediskový knihovnický systém a knihovny v okrese přešly pod přímé řízení příslušných obecních úřadů. Profesionální pracovníci knihoven se tak stali jejich zaměstnanci.

V září roku 1998 byla knihovna již  posedmé  přestěhována, tentokrát do nově zrekonstruovaného domu č.p. 125 na náměstí. Po přestěhování byl rozšířen počet výpůjčních dnů a hodin pro veřejnost.

V roce 2004 došlo k přechodu výpůjčního systému do počítačové podoby v programu Lanius. Veškerý knihovní fond byl zpracován elektronicky.

V prosinci 2007 odešla paní Marie Augustinová do důchodu. Na místo knihovnice nastoupila p.Růžena Lepšová.

V červnu 2008 přešla knihovna na nový knihovní systém Clavius.

                                                                   Zdroj: Obecní kronika sv. II. a III.

Výpůjční doba

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa: 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

 

Otevírací doba infocentra

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Pátek: 8:00 – 12:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

 

Od 1.6. do 30.9. infocentrum také na náměstí v cukrárně Věneček.

 

 

Kontakt

 • Obecní knihovna Benešov nad Černou
 • Benešov nad Černou 125
 • 382 82 Benešov nad Černou
 • tel: +420 727 814 457
 • email: knihovna@benesovnc.cz
Sdílet
Sdílet